Konstfrämjandet Öland-Kalmar

2

Konstfrämjandet Öland-Kalmar

Aktuellt: Augusti 2016

Nyheter

New horse cultures — Celebration

Hästar och hästkulturer har varit i fokus för Konstfrämjandet Öland-Kalmars arbete 2016. Nu bjuder vi in till presentationer av allt som hänt så här långt, i ett projekt som växt och utvecklats enormt under bara ett halvår! Vi har mycket att dela med oss av, och på grund av det stora intresset, mycket som kommer att fortsätta under resten av året..

  • KultivatorDyestads bygata 7
  • 6/816.00–00.00
  • Fri entré
  • Läs mer
  • Boken som samtida konstform i Norden 

    Västmanland Samtidigt som den långt fortskridna digitaliseringen har gjort att bokens roll som informationsmedium har minskat, har boken som format fått ett rejält uppsving inom konstvärlden. Många konstnärer startar små oberoende förlag för egen utgivning, ofta i samarbete med andra. Andra trycker och sprider sina böcker i eget namn. 

    Läs mer