Distrikt Öland/ Kalmar: Monument of Migration

I den fornminnestäta omgivningen på Öland uppstår idag nya, mer förgängliga uttryck. Om ett par generationer står skeppsgravarna och domarringarna kvar, men avtrycken från detta nu har suddats ut. Hur kan vi skapa ett beständigt monument av vårt nu?

I Monument of Migration undersöks brödet som ämne och medium för kultur- och kunskapsutbyte. Minnet av vad som är vår historia underhålls av de monument vi kan se och känna på. Projektet utgår från de konstellationer av människor som kommer samman på landsbygden i området runt Himmelsberga på Öland.

I kalkstensmuren till en traditionell radbygård har en ugn murats och utformas så att både syriskt bröd, aysh (som också betyder liv) och svenskt tunnbröd kan bakas. Ugnen blir startpunkten och hjärtat i ett ständigt pågående utbyte mellan gården, människorna och världen utanför. Projektet inkluderar ungdomsläger, workshops med folkhögskolestudenter, öppna presentationer av inbjudna konstnärer utifrån samtida perspektiv på frågor om kulturarv och hembygd. Projektet kopplas till lokala verksamheter genom samarbeten med bland annat Ölands folkhögskola, HSB och Naturskyddsföreningen.

Visa alla