Distrikt Öland/Kalmar: New Horses Culture

I New Horse Cultures utforskades hästen som historiskt och samtida kulturarv: i en strukturomvandling av landsbygden där hästnäringen växer in i tomrummen efter det småskaliga jordbruket, och människor som tvingats fly erbjuds plats i avfolkningsort.

“Livet innan hästar var väldigt annorlunda. Introduktionen av hästar på nordamerikas prärier revolutionerade hela kulturer. Några stammar övergav helt ett bofast liv och blev häst nomader på mindre än en generation.”

Följande på förra årets arbeten med en monumental ugn, och brödet som medium för möten mellan olika kulturer, kommer Konstfrämjandet Öland-Kalmar i år fokusera på hästen och vår interaktion med den. Vi leker med en ide om att användandet och interaktionen med hästar skulle kunna ändra sättet vi lever våra liv på i framtiden.

Stallet och övningsytan, rundcorallen, blir liksom ugnen förra året de fysiska manifestationerna av en ny situation, och liksom förra året vill vi arbeta med konstnärer som både skapar platserna, och använder dem med gårdens hästar för att initiera möten mellan olika kulturer.

Precis som brödet är hästar och hästbruk en del av en gemensam historia och samtid. Hästen har varit vårt redskap för förflyttning, jakt, krig och jordbruk, och var förutsättningen för människans stora migrationer. Idag i vår del av världen är hästen i princip en statussymbol, medan den i andra delar av världen fortfarande används praktiskt, och tvärtom likaväl kan visa på fattiga omständigheter. Vi vill i projektet utforska och samtala om hästen i vår aktuella kontext: med en strukturomvandling av landsbygden där hästnäringen växer in i tomrummen efter det småskaliga jordbruket, och människor som tvingats fly sina hemländer erbjuds plats i avfolknings/landsbygdskommuner. Hur omdefinierar vi fasta idéer om traditioner och modernitet, romantik och rationalitet, klasstillhörighet och förhållandet människa – häst?


Projektet innebär studiecirklar, nyproduktion av konst, utställningar och presentationer med start sommaren 2016. I samarbete med Studiefrämjandet och Kalmar konstmuseum.

Visa alla